- 33% Main công suất  chuyên dùng cho karaoke và nghe nhạc

Hải Triều Audio

Chuyên cung cấp

Dàn karaoke gia đình 

Dàn karaoke kinh doanh

Dàn karaoke chuyên nghiệp

ĐT: 0932784238  0968654278

Tư vấn nhiệt tình miễn phí

Mang niền vui cho mọi nhà

Main công suất chuyên dùng cho karaoke và nghe nhạc

3.500.000 ₫ 5.200.000 ₫
- 40% Main công suất  sử dụng 20 sò ( CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT)

Hải Triều Audio

Chuyên cung cấp

Dàn karaoke gia đình 

Dàn karaoke kinh doanh

Dàn karaoke chuyên nghiệp

ĐT: 0932784238  0968654278

Tư vấn nhiệt tình miễn phí

Mang niền vui cho mọi nhà

Main công suất sử dụng 20 sò ( CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT)

3.100.000 ₫ 5.200.000 ₫
- 30% Đẩy công suất PA - 4800 BellPlus

Hải Triều Audio

Chuyên cung cấp

Dàn karaoke gia đình 

Dàn karaoke kinh doanh

Dàn karaoke chuyên nghiệp

ĐT: 0932784238  0968654278

Tư vấn nhiệt tình miễn phí

Mang niền vui cho mọi nhà

Đẩy công suất PA - 4800 BellPlus

3.500.000 ₫ 5.000.000 ₫
- 32% Đẩy công suất Mạch Class D công suất khoẻ Hải Triều

Hải Triều Audio

Chuyên cung cấp

Dàn karaoke gia đình 

Dàn karaoke kinh doanh

Dàn karaoke chuyên nghiệp

ĐT: 0932784238  0968654278

Tư vấn nhiệt tình miễn phí

Mang niền vui cho mọi nhà

Đẩy công suất Mạch Class D công suất khoẻ Hải Triều

6.500.000 ₫ 9.500.000 ₫
- 17% Đẩy công suất HTK 2400 SERI 6 Mạch Class D công suất khoẻ

Hải Triều Audio

Chuyên cung cấp

Dàn karaoke gia đình 

Dàn karaoke kinh doanh

Dàn karaoke chuyên nghiệp

ĐT: 0932784238  0968654278

Tư vấn nhiệt tình miễn phí

Mang niền vui cho mọi nhà

Đẩy công suất HTK 2400 SERI 6 Mạch Class D công suất khoẻ

12.500.000 ₫ 15.000.000 ₫