Mic Shupu 959 MIC Karaoke chuyên nghiệp âm thanh chuẩn.

Không réo cực bền chuyên dùng cho phòng karaoke